1. Onderzoeksvraag2. Zoektermen – 3. Informatiebronnen – 4. Zoeken – 5. Selecteren van informatie – 6. Verwerken van bronnen


Bronvermelding

Wat is bronvermelding?

In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt:  in welk boek of tijdschriftartikel of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA.

Waarom bronvermelding?

  • Het moet duidelijk zijn wat je eigen ideeën zijn en wat je gelezen hebt van iemand anders. Zie ook Plagiaat
  • De lezer moet kunnen controleren waar je de informatie vandaan hebt gehaald
  • Het gebruik van geschikte bronnen verhoogt de kwaliteit van je verslag en daarmee ook de geloofwaardigheid

Hoe verwerk je een bron?

  • In je tekst neem je een korte verwijzing naar de bron op. Dit bestaat uit: auteursnaam, jaar van publicatie en soms paginanummer
  • Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. Citeren is een letterlijke overname van een tekst. Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een tekst Zie ook: Citeren, Parafraseren
  • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met alle bronnen die je gebruikt hebt: de bibliografie, bronnenlijst of referentielijst
    De bibliografie bevat per publicatie minimaal de volgende onderdelen: auteur + jaartal + titel + uitgever. Zie verder Bibliografie

Voorbeelden (APA-stijl):

Citaat:
“Sinds 2001 is er een toename te zien van het aantal meisjes dat een technische opleiding doet”  (Jansen, 2004, p. 32).

Parafrase:
Jansen (2004) geeft aan dat er sinds 2001 steeds meer meisjes een technische opleiding volgen.

In de bronnenlijst achterin je verslag staat de volledige bronvermelding:
Jansen, N. (2004). Trendanalyse gender in het technisch hoger onderwijs. Amsterdam: VHTO.

Voor meer informatie zie Citeren, Parafraseren en Bibliografie.